30.09.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wybór dostawcy węgla kamiennego orzech w sezonie grzewczym 2020/2021 dla klientów MGOPS w Działoszynie

15.09.2020

Zapytanie ofertowe na wybór dostawcy węgla kamiennego orzech w sezonie grzewczym 2020/2021 dla klientów MGOPS w Działoszynie