24.11.2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) z terenu Miasta i Gminy Działoszyn

08.11.2022

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) z terenu Miasta i Gminy Działoszyn

06.05.2022

27.04.2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie informuje, że przedłuża termin na składnie ofert w ogłoszonym zapytaniu ofertowym na:Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65+ z terenu gminy Działoszyn przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość” do dnia 6 maja 2022 r.

13.04.2022

Zapytanie ofertowe „Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65+ z terenu gminy Działoszyn przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość””.

22.10.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wybór dostawcy węgla kamiennego orzech w sezonie grzewczym 2021/2022 dla klientów MGOPS w Działoszynie

27.09.2021

Zapytanie ofertowe na wybór dostawcy węgla kamiennego orzech w sezonie grzewczym 2021/2022 dla klientów MGOPS w Działoszynie

14.12.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) z terenu Miasta i Gminy Działoszyn

24.11.2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) z terenu Miasta i Gminy Działoszyn

30.09.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wybór dostawcy węgla kamiennego orzech w sezonie grzewczym 2020/2021 dla klientów MGOPS w Działoszynie

15.09.2020

Zapytanie ofertowe na wybór dostawcy węgla kamiennego orzech w sezonie grzewczym 2020/2021 dla klientów MGOPS w Działoszynie