22.10.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wybór dostawcy węgla kamiennego orzech w sezonie grzewczym 2021/2022 dla klientów MGOPS w Działoszynie

27.09.2021

Zapytanie ofertowe na wybór dostawcy węgla kamiennego orzech w sezonie grzewczym 2021/2022 dla klientów MGOPS w Działoszynie

14.12.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) z terenu Miasta i Gminy Działoszyn

24.11.2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) z terenu Miasta i Gminy Działoszyn

30.09.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wybór dostawcy węgla kamiennego orzech w sezonie grzewczym 2020/2021 dla klientów MGOPS w Działoszynie

15.09.2020

Zapytanie ofertowe na wybór dostawcy węgla kamiennego orzech w sezonie grzewczym 2020/2021 dla klientów MGOPS w Działoszynie