Badania Ankietowe

Gmina Działoszyn jest w trakcie opracowywania: monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ewaluacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar W związku […]

Świąteczne upominki

Pracownicy socjalni wraz z asystentem rodziny z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie wręczyli dzieciom korzystającym ze wsparcia asystenta rodziny świąteczne upominki wraz ze słodkościami […]