Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
98-355 Działoszyn, ul. Grota-Roweckiego 1

tel. 43 841 36 56
tel. 43 843 74 30
tel. 570 989 219
fax. 43 843 74 40
e-mail: kontakt@mgopsdzialoszyn.pl

NIP: 832 174 85 74
REGON: 005260898


Godziny urzędowania: Od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Mariola Grabolus

tel. 43 843 74 31
e-mail: kierownik@mgopsdzialoszyn.pl


Sekretariat (pokój nr 1)

tel. 43 843 74 30
e-mail: sekretariat@mgopsdzialoszyn.pl


Pomoc Społeczna (pokój nr 3)
mgr Beata Bukowiec, mgr Magdalena Szymaniak

tel. 43 843 74 32
e-mail: pomoc@mgopsdzialoszyn.pl


Pomoc Społeczna (pokój nr 5)
mgr Martyna Orłowska, mgr Patrycja Jaros, mgr Katarzyna Drab, Agata Pęciak, Zuzanna Włodarczyk

tel. 43 843 74 34
e-mail: pomoc@mgopsdzialoszyn.pl


Świadczenia Rodzinne i Świadczenie Wychowawcze (pokój nr 6)
mgr Monika Jędrysiak, Beata Maruszewska, mgr Barbara Siejka, mgr Olga Drab, mgr Justyna Pokrzywińska

tel. 43 843 74 36
e-mail: sr@mgopsdzialoszyn.pl


Fundusz Alimentacyjny (pokój nr 6)
mgr Barbara Siejka

tel. 43 843 74 36
e-mail: sr@mgopsdzialoszyn.pl


Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne (pokój nr 10)
Małgorzata Leszczyk

tel. 43 843 74 38
e-mail: dm@mgopsdzialoszyn.pl


Karta Dużej Rodziny (pokój nr Stypendia)
mgr Ewelina Klimczak-Stasiak

tel. 43 843 74 37
e-mail: kdr@mgopsdzialoszyn.pl


Stypendia Szkolne (pokój nr Stypendia)
mgr Marta Psiuch

tel. 43 843 74 37
e-mail: stypendia@mgopsdzialoszyn.pl


Asystent Rodziny (pokój nr Stypendia)
mgr Ilona Szymaniak

tel. 43 843 74 37
e-mail: asystent@mgopsdzialoszyn.pl


Kadry (pokój nr 10)
mgr Anna Marczak

tel. 43 843 74 38
e-mail: kadry@mgopsdzialoszyn.pl


Księgowość (pokój nr 9)
mgr Joanna Mordalska

tel. 43 843 74 33
e-mail: ksiegowosc@mgopsdzialoszyn.pl