Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Kartę Dużej Rodziny otrzyma każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

  • ojciec i matka,
  • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
  • dzieci.

Rodzice otrzymują Karty Dużej Rodziny bezterminowo, natomiast dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Karta Dużej Rodziny występuje w formie tradycyjnej (plastikowej) i w formie elektronicznej Ponadto aplikacja (mKDR) umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów KDR dzięki usłudze geolokalizacji. Aby otrzymać Kartę tradycyjną i elektroniczną należy złożyć wniosek w gminie zamieszkania. Przyznanie obu form Karty jest bezpłatne. Osoby, które już posiadają plastikową formę KDR, mogą złożyć wniosek o mKDR. Opłata za domówienie drugiej formy Karty wynosi 9,21 zł. W przypadku wniosku o duplikat Karty, należy uiścić opłatę 9,78zł. Wraz z początkiem 2019 roku wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania KDR tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.