23.03.2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w trosce o seniorów naszej gminy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej opracował projekt socjalny pt. „Radosna Wielkanoc w dobie pandemii”, który pozwoli spędzić zbliżające się Święta godnie i radośnie. Oprócz produktów żywnościowych w paczkach znalazły się także przygotowane prze pracowników socjalnym MGOPS kartki świąteczne, które uczestnicy projektu mogą wysłać najbliższym, życząc im Wesołych Świąt. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach w paczkach znalazły się również ręcznie wykonane jajka wielkanocne i upominki świąteczne. Serdecznie dziękujemy za pomoc przy realizacji projekt socjalnego wszystkim, którzy nam to umożliwili. Życzymy Wesołych Świąt.27.01.2021

NOWE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE W 2021 R.

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu “Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.  Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

  • Złożenie wniosku w okresie luty-kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
  • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
  • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!

  • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
  • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
  • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Powyższe terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczenia wychowawczego są terminami maksymalnymi. Gmina uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.

500+ Plakat

500+ Plakat

500+ Plakat


15.01.2021

Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500 +) na okres świadczeniowy 2021/2022

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie- Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że na podstawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do dnia 31 maja 2021 roku. W związku z powyższym, chcąc zachować ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego po zakończeniu obecnego okresu świadczeniowego tj. od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku, wniosek w tej sprawie należy złożyć:

  • od dnia 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną
  • od dnia 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną (w wersji papierowej) w  MGOPS Działoszyn ul. Grota Roweckiego 1.

30.12.2020

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent w Dziale świadczenia rodzinne w MGOPS w Działoszynie


29.12.2020

Uprzejmie informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w dniu 31 grudnia 2020 r. będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


21.12.2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w dniu 24.12.2020 r. będzie nieczynny.10.12.2020

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Referent w Dziale świadczenia rodzinne w MGOPS w Działoszynie


03.12.2020

Konsultacje społeczne dotyczące projektu: “Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2028”


24.11.2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w MGOPS w Działoszynie


04.11.2020

Miasto i Gmina Działoszyn przystąpiło do programu “Wspieraj Seniora”. Program realizować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie. Pomoc skierowana jest do seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obecnej sytuacji decydują się na pozostanie w domu i nie mogą liczyć na pomoc bliskich. Pracownicy MGOPS udzielą wsparcia w postaci dostarczenia zakupów – artykułów podstawowej potrzeby (za zakupy płaci senior, usługa dostarczenia zakupów jest bezpłatna). Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu 22 505 11 11 (ogólnopolska infolinia) oraz bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie pod nr telefonu: (43) 8437432, (43)8437434.


05.10.2020

Gmina Działoszyn jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2028”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowana na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 05.10.2020 r. do dnia 20.10.2020 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Działoszyn mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy Działoszyn. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankieta dostępna jest w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie ul. Grota Roweckiego 1 oraz w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21. Możliwe jest także pobranie ankiety na stronie www.mgopsdzialoszyn.pl i przekazanie wypełnionej na adres poczty elektronicznej: kontakt@mgopsdzialoszyn.pl.

ANKIETA – pobierz


07.08.2020

Uprzejmie informujemy, że dzień 14 sierpnia oraz 24 grudnia 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie w zamian za święta przypadające w sobotę. Za utrudnienia przepraszamy.
Zarządzenie Nr 14/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę.


23.03.2020

Zespół Interdyscyplinarny informuję o bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”. Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego.