15.01.2021

Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500 +) na okres świadczeniowy 2021/2022

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie- Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że na podstawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do dnia 31 maja 2021 roku. W związku z powyższym, chcąc zachować ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego po zakończeniu obecnego okresu świadczeniowego tj. od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku, wniosek w tej sprawie należy złożyć:

  • od dnia 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną
  • od dnia 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną (w wersji papierowej) w  MGOPS Działoszyn ul. Grota Roweckiego 1.

30.12.2020

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent w Dziale świadczenia rodzinne w MGOPS w Działoszynie


29.12.2020

Uprzejmie informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w dniu 31 grudnia 2020 r. będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


21.12.2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w dniu 24.12.2020 r. będzie nieczynny.10.12.2020

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Referent w Dziale świadczenia rodzinne w MGOPS w Działoszynie


03.12.2020

Konsultacje społeczne dotyczące projektu: “Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2028”


24.11.2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w MGOPS w Działoszynie


04.11.2020

Miasto i Gmina Działoszyn przystąpiło do programu “Wspieraj Seniora”. Program realizować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie. Pomoc skierowana jest do seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obecnej sytuacji decydują się na pozostanie w domu i nie mogą liczyć na pomoc bliskich. Pracownicy MGOPS udzielą wsparcia w postaci dostarczenia zakupów – artykułów podstawowej potrzeby (za zakupy płaci senior, usługa dostarczenia zakupów jest bezpłatna). Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu 22 505 11 11 (ogólnopolska infolinia) oraz bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie pod nr telefonu: (43) 8437432, (43)8437434.


05.10.2020

Gmina Działoszyn jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2028”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowana na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 05.10.2020 r. do dnia 20.10.2020 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Działoszyn mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy Działoszyn. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankieta dostępna jest w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie ul. Grota Roweckiego 1 oraz w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21. Możliwe jest także pobranie ankiety na stronie www.mgopsdzialoszyn.pl i przekazanie wypełnionej na adres poczty elektronicznej: kontakt@mgopsdzialoszyn.pl.

ANKIETA – pobierz


07.08.2020

Uprzejmie informujemy, że dzień 14 sierpnia oraz 24 grudnia 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie w zamian za święta przypadające w sobotę. Za utrudnienia przepraszamy.
Zarządzenie Nr 14/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę.


23.03.2020

Zespół Interdyscyplinarny informuję o bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”. Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego.