28.09.2021

Uwaga! Pilny komunikat!

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed cyberatakiem. Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y od nadawcy „Kwarantanna”, zawierający informację o nałożeniu na odbiorcę wiadomości kwarantanny. Wiadomość zawiera także link prowadzący rzekomo do strony informacyjnej. Otwarcie linku być niebezpieczne dla urządzenia odbiorcy. Prosimy o nieotwieranie linku i usunięcie wiadomości z telefonu.


28.07.2021

Praca sezonowa z EURES

     


28.07.2021

Bezpieczne wakacje

Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w miesiącu lipcu 2021r. realizował projekt socjalny pt. „Bezpieczne wakacje” kierowany do rodzin z dziećmi korzystających z pomocy naszego Ośrodka. Projekt socjalny „Bezpieczne wakacje” skierowany jest do 44 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym  z 19 rodzin zamieszkujących na terenie miasta i gminy Działoszyn i korzystających z różnorodnych form pomocy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie. Rekrutacja dzieci do projektu odbyła się  na podstawie analizy rodzin przez pracowników socjalnych.

Celem głównym projektu było zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na zagrożenia płynące  z korzystania z internetu.

Cele szczegółowe projektu:

 • ustalenie z dzieckiem zasad korzystania z internetu
 • udostępnienie dziecku jedynie pozytywnych i bezpiecznych treści
 • rozmowa z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci
 • rozmowa z dzieckiem na temat możliwości jakie daje internet, ale również wskazanie na potencjalne zagrożenia
 • nauczenie dziecka ograniczonego zaufania  do osób poznanych w internecie, aby zapewnić mu bezpieczeństwo w internecie
 • wręczenie ulotki rodzicom jak bezpiecznie korzystać z internetu.

Opracowany projekt socjalny ma na celu przekazywanie informacji rodzicom na temat bezpiecznego korzystania z internetu oraz zapobieganie występujących zagrożeń  dla ich dzieci. Nie od dziś wiadomo, że internet przynosi wiele korzyści, ale warto również wskazywać, zwłaszcza dzieciom, ze niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji, gdy dzieci spędzają w sieci  wiele czasu, nie tylko na przyjemnościach, ale także na nauce. O bezpieczeństwo dziecka w sieci powinni dbać przede wszystkim rodzice, uczyć dzieci jak mądrze korzystać  z zasobów internetu.


27.07.2021

Coroczna przerwa w wydawaniu zaświadczeń do Programu Czyste Powietrze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w związku z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w terminie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku dla osób uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego zawiesza się wydawanie zaświadczeń o dochodach w ramach uczestnictwa w programie Czyste Powietrze.

Dla potrzeb wydania ww. zaświadczenia dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS, które ukazuje się w terminie do dnia 23 września każdego roku.    Ponieważ ww. obwieszczenie niezbędne jest do ustalenia dochodu dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia danego roku i tutejszy ośrodek nie będzie mógł wydać przedmiotowego zaświadczenia, w okresie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku kalendarzowego wnioski o wydanie zaświadczenia dla osób posiadających gospodarstwo rolne nie będą przyjmowane.

pełna treść komunikatu


29.06.2021

INFORMACJA

Od 1 lipca do 27 sierpnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godzinach 7:00 – 15:00.


21.06.2021

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2021 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”. Od 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Przypominamy, że tylko złożenie wniosku do końca tego miesiąca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Dlatego nie należy zwlekać z jego złożeniem.
15 czerwca 2021r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022. Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji

21.06.2021

Bilans jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2020 r.


08.06.2021

KARTA DUŻEJ RODZINY

25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952). Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W momencie wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Od 9.06.2021r opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty będzie wynosiła 10 zł.


28.05.2021

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że dzień 4 czerwca 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie.
Za utrudnienia przepraszamy.


10.05.2021

„NOWA DROGA” – wsparcie dla osób w wieku do 30 lat opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze
Program Pomocy polega na:
 • opłaceniu osobie uprawnionej tymczasowego mieszkania (stancji) na okres 2 miesięcy
 • zakupie żywności i środków higieny osobistej w formie e-kodu
 • wsparcie psychologa i wolontariusza w formie e-porady
W projekcie mogą wziąć udział również byli więźniowie, którzy opuścili jednostki penitencjarne w czasie ostatnich 2 lat.

29.04.2021

Wojewódzki Telefon Wsparcia Dla Seniorów

Od 4 maja 2021r. zostanie uruchomiony Telefon Wsparcia Dla Seniorów. W ramach programu osoby starsze będą mogły uzyskać poradę od następujących specjalistów:

 • psychologa
 • dietetyka
 • pracownika pomocy społecznej

Telefon jest przeznaczony dla mieszkańców województwa łódzkiego 60+, którzy w tym trudnym czasie czują się osamotnieni i pragną kontaktu z drugim człowiekiem. Dzięki programowi osoby starsze będą mogły porozmawiać ze specjalistami o swoich obawach, problemach oraz uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania.


27.04.2021

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że dzień 4 maja 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie w zamian  za święto przypadające w sobotę. Za utrudnienia przepraszamy.23.03.2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w trosce o seniorów naszej gminy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej opracował projekt socjalny pt. „Radosna Wielkanoc w dobie pandemii”, który pozwoli spędzić zbliżające się Święta godnie i radośnie. Oprócz produktów żywnościowych w paczkach znalazły się także przygotowane prze pracowników socjalnym MGOPS kartki świąteczne, które uczestnicy projektu mogą wysłać najbliższym, życząc im Wesołych Świąt. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach w paczkach znalazły się również ręcznie wykonane jajka wielkanocne i upominki świąteczne. Serdecznie dziękujemy za pomoc przy realizacji projekt socjalnego wszystkim, którzy nam to umożliwili. Życzymy Wesołych Świąt.27.01.2021

NOWE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE W 2021 R.

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.  Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie luty-kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Powyższe terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczenia wychowawczego są terminami maksymalnymi. Gmina uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.

500+ Plakat

500+ Plakat

500+ Plakat


15.01.2021

Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500 +) na okres świadczeniowy 2021/2022

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie- Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że na podstawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do dnia 31 maja 2021 roku. W związku z powyższym, chcąc zachować ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego po zakończeniu obecnego okresu świadczeniowego tj. od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku, wniosek w tej sprawie należy złożyć:

 • od dnia 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną
 • od dnia 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną (w wersji papierowej) w  MGOPS Działoszyn ul. Grota Roweckiego 1.

30.12.2020

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent w Dziale świadczenia rodzinne w MGOPS w Działoszynie


29.12.2020

Uprzejmie informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w dniu 31 grudnia 2020 r. będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


21.12.2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w dniu 24.12.2020 r. będzie nieczynny.10.12.2020

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Referent w Dziale świadczenia rodzinne w MGOPS w Działoszynie


03.12.2020

Konsultacje społeczne dotyczące projektu: „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2028”


24.11.2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w MGOPS w Działoszynie


04.11.2020

Miasto i Gmina Działoszyn przystąpiło do programu „Wspieraj Seniora”. Program realizować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie. Pomoc skierowana jest do seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obecnej sytuacji decydują się na pozostanie w domu i nie mogą liczyć na pomoc bliskich. Pracownicy MGOPS udzielą wsparcia w postaci dostarczenia zakupów – artykułów podstawowej potrzeby (za zakupy płaci senior, usługa dostarczenia zakupów jest bezpłatna). Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu 22 505 11 11 (ogólnopolska infolinia) oraz bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie pod nr telefonu: (43) 8437432, (43)8437434.


05.10.2020

Gmina Działoszyn jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2028”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowana na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 05.10.2020 r. do dnia 20.10.2020 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Działoszyn mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy Działoszyn. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankieta dostępna jest w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie ul. Grota Roweckiego 1 oraz w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21. Możliwe jest także pobranie ankiety na stronie www.mgopsdzialoszyn.pl i przekazanie wypełnionej na adres poczty elektronicznej: kontakt@mgopsdzialoszyn.pl.

ANKIETA – pobierz


07.08.2020

Uprzejmie informujemy, że dzień 14 sierpnia oraz 24 grudnia 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie w zamian za święta przypadające w sobotę. Za utrudnienia przepraszamy.
Zarządzenie Nr 14/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę.


23.03.2020

Zespół Interdyscyplinarny informuję o bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”. Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego.