30.05.2023

OGŁOSZENIE!!!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie informuje, iż dzięki wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Pana Rafała Draba od 1 czerwca 2023r. rusza Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych i ofiar przemocy przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie ul. Grota Roweckiego 1.

Punkt utworzony jest zgodnie z zarządzeniem nr 41/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 19.05.2023r. w sprawie powołania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie.

Z punktu mogą korzystać mieszkańcy Miasta i Gminy Działoszyn, wymagający w szczególności wsparcia w obszarze problematyki przemocy i uzależnień. Pomoc specjalistyczna jest bezpłatna.

Mieszkańcy zainteresowani wsparciem specjalistów proszeni są o zgłoszenie telefoniczne pod nr telefonu (43) 84 37 430 lub osobiście w siedzibie MGOPS Działoszyn ul. Grota Roweckiego 1, 98-355 Działoszyn.

HARMONOGRAM PRACY SPECJALISTÓW W CZERWCU 2023r.

DATA

SPECJALISTA

GODZINY

06.06.2023r.

Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 10.00 do 13.00 

12.06.2023r.

 Radca prawny

od 11.00 do 14.00

21.06.2023r.

Przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego

od 10.00 do 13.00

29.06.2023r.

 Psycholog

od 13.00 do 16.00

01.06.2023r. – 30.06.2023r.  Pracownicy socjalni

w godzinach pracy Ośrodka

Harmonogram na kolejny miesiąc zostanie ustalony pod koniec bieżącego miesiąca.22.05.2023

UWAGA NA OSZUSTÓW!!!

Rozpoczęła się nowa kampania SMS wykorzystująca wizerunek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Tym razem celem oszustów są Wasze dane, w tym nr karty płatniczej. Musicie je podać, by odebrać rzekome świadczenia z pomocy społecznej. Informujemy, ze Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nigdy nie prosi o przesłanie swoich danych przez SMS. Bądźcie ostrożni!!! Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać do tut. ośrodka pomocy społecznej.


08.05.2023

REGULAMIN07.04.2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie jak co roku nie zapomniał o najbardziej potrzebujących z terenu naszej gminy i z okazji Świąt Wielkanocnych zrealizował projekt socjalny pt. „Wielkanoc 2023”. Projekt skierowany był do osób korzystających ze stałych form pomocy. Osoby zakwalifikowane do projektu socjalnego otrzymały paczki świąteczne z produktami żywnościowymi wraz z życzeniami od Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Pana Rafała Draba oraz Kierownika MGOPS w Działoszynie Pani Marioli Grabolus.


18.01.2023

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie planuje przystąpić do realizacji modułu II. Moduł II Programu ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach tego modułu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie do 25 stycznia 2023 r.

KONTAKT

osobiście w godzinach urzędowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie ul. Grota Roweckiego 1, 98-355 Działoszyn:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

e- mail: kontakt@mgopsdzialoszyn.pl
telefon: 43 84 37 432


02.01.2023

Gmina Działoszyn jest w trakcie opracowywania:

 • monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
 • ewaluacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 02.01.2023 – 15.02.2023 wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Działoszyn mogą wziąć udział w badaniach ankietowych, których celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej oraz ocenę efektywności powyższych programów w  Gminie Działoszyn.  Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankiety dostępne są w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie ul. Grota Roweckiego 1 oraz w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21. Możliwe jest także pobranie ankiet na stronie www.mgopsdzialoszyn.pl i przekazanie wypełnionych na adres poczty elektronicznej: kontakt@mgopsdzialoszyn.pl.


20.12.2022

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w dniu 23 grudnia 2022 r. czynny będzie do godziny 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.


9.11.2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w dniu 08.11.2022r. przeprowadził w Zespole Szkół w Trębaczewie jedno z zaplanowanych spotkań w ramach realizacji projektu socjalnego pt. „NIE PIJEMY, NIE BIERZEMY BO ŻYĆ DŁUGO CHCEMY”. Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn Panu Rafałowi Drabowi za okazane wsparcie w realizacji w/w projektu i upominki dla uczestników.


12.10.2022

INFORMACJA

Informujemy, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w dniu 31 października 2022 r. będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.


12.10.2022

Kierując się troską o Seniorów naszej Gminy  Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Pan Rafał Drab przystąpił do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 moduł II, którego celem jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65lat i więcej oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa. Bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Działoszynie. W dniu 04.10.2022r. pracownicy socjalni wręczyli Seniorce z Gminy Działoszyn opaskę bezpieczeństwa. Tego dnia odbyły się szkolenia z obsługi urządzenia. Opaska „wielkości zegarka” z alarmowym przyciskiem, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia umożliwia połączenie się osoby starszej z centralą obsługiwaną przez ratownika medycznego. Opaska dla seniora posiada funkcję pomiaru temperatury ciała, pulsu, ciśnienia i saturacji, czyli nasycenia tlenu we krwi. Wynik widoczny jest na opasce, jak i w aplikacji . Ważną funkcją opaski jest detektor upadku, który zapewnia bezpieczeństwo szczególnie osobom zamieszkałym samodzielnie. Przystąpienie do Programu jest jednym z wielu działań realizowanych przez Miasto i Gminę Działoszyn na rzecz poprawy życia seniorów.

   
12.08.2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w terminie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku dla osób uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego zawiesza się wydawanie zaświadczeń o dochodach w ramach uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. Dla potrzeb wydania ww. zaświadczenia dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS, które ukazuje się w terminie do dnia 23 września każdego roku. Ponieważ ww. obwieszczenie niezbędne jest do ustalenia dochodu dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia danego roku i tutejszy ośrodek nie będzie mógł wydać przedmiotowego zaświadczenia, w okresie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku kalendarzowego wnioski o wydanie zaświadczenia dla osób posiadających gospodarstwo rolne nie będą przyjmowane.


28.06.2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 1 lipca 2022r. do 31 sierpnia 2022 będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00


27.06.2022


13.06.2022

Informujemy, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w dniu 17 czerwca 2022 r. (piątek) będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


10.05.202206.05.2022


28.04.2022


27.04.2022

Uprzejmie informujemy, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w dniu 2 maja 2022 r. będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.


11.04.2022

Uprzejmie informujemy, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w dniu 15 kwietnia 2022 r. czynny będzie do godz. 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.
Wielkanocna pisanka
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w miesiącu kwietniu 2022r. realizuje projekt socjalny pt. „Wielkanocna pisanka”. Projekt skierowany jest do seniorów i osób niepełnosprawnych zamieszkujących naszą gminę, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
Osoby zakwalifikowane do projektu socjalnego otrzymają paczki świąteczne z produktami żywnościowymi wraz z życzeniami od Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn oraz Kierownika i pracowników MGOPS w Działoszynie. Pracownicy socjalni MGOPS dołożyli wszelkich starań aby przygotowana paczka zawierała te najważniejsze produkty Wielkanocne bez których nie wyobrażamy sobie Świąt. W tym niełatwym czasie, życzymy aby Święta Wielkanocne spędzone były w życzliwej i spokojnej atmosferze. Wesołego Alleluja!

POMOC DLA UKRAINY
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie prowadzi zbiórkę rzeczy i artykułów z przedłużonym terminem ważności od 28.02.2022- 10.03.2022
Co jest potrzebne:
 • koce termiczne, śpiwory,
 • artykuły chemii gospodarczej dla dzieci i dorosłych
 • produkty żywnościowe z długą datą przydatności dla dzieci i dorosłych
 • środki opatrunkowe
Wszystkie rzeczy można przynosić do naszego ośrodka!

24.02.2022

#Akademia Rozwoju

#Akademia Rozwoju to najnowszy Program społeczno-rozwojowy #FundacjaPFR skierowany do kobiet. Program zakłada wsparcie edukacyjne mieszkanek mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich. Jego nadrzędnym celem jest umożliwienie rozwoju zawodowego kobiet i wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy. Wszystkie działania przewidziane w Programie są bezpłatne. Program składa się z serii warsztatów online, konsultacji z trenerami, spotkań z ekspertami. Dzięki udziałowi w Programie każda uczestniczka będzie miała szansę:

 • uzyskać nowe cenne umiejętności,
 • przetestować swoją wiedzę podczas praktycznych warsztatów,
 • poznać ekspertki mi.in. z obszaru rekrutacji,
 • zdobyć motywację do tworzenia własnych projektów społecznych i biznesowych.

Informacje o Programie Akademia Rozwoju oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

Zapraszamy do udziału w Programie Akademia Rozwoju!

Program powstał dzięki wsparciu organizacji Googe.org

Partnerami Programu są Centralny Dom Technologii CDT, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Her impact, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Mamo Pracuj, PFR Innowacje, #WomenInAIPoland, #EvaluationForGovernmentOrganizations

Patronat Honorowy nad Programem objęło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Partnerem medialnym Programu jest Polska Press Grupa
10.01.2022

Dodatek osłonowy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3.01.2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1). Zadanie związane z przyznawaniem ww. świadczenia realizowane będzie przez Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie. Szczegółowe informacje nt. dodatku osłonowego dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod następującymi adresami:

Wniosek elektroniczny o wypłatę dodatku osłonowego znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Natomiast wnioski w formie papierowej można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie ul. Grota Roweckiego 1. Wnioski można również składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego), czy za pośrednictwem Poczty Polskiej.


31.12.2021

Gmina Działoszyn jest w trakcie opracowywania:

 • monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
 • ewaluacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 03.01.2022 – 31.02.2022. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Działoszyn mogą wziąć udział w badaniach ankietowych, których celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej oraz ocenę efektywności powyższych programów w  Gminie Działoszyn.  Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankiety dostępne są w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie ul. Grota Roweckiego 1 oraz w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21. Możliwe jest także pobranie ankiet na stronie www.mgopsdzialoszyn.pl i przekazanie wypełnionych na adres poczty elektronicznej: kontakt@mgopsdzialoszyn.pl.


22.12.2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie informuje, że w dniu 24.12.2021r. będzie nieczynny,
w dniu 31.12.2021r. będzie czynny do godziny 12:00.
Za utrudnienia przepraszamy.21.12.2021

Podziel się na Święta

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, w grudniu 2021r. realizuje projekt socjalny pt. „Podziel się na Święta”, dzięki któremu uczestnicy będą mogli podnieść poczucie własnej wartości oraz poczuć się lepiej, pomimo sytuacji w kraju związanej z pandemią wirusa COVID-19. Osoby zakwalifikowane do projektu socjalnego otrzymają paczki z produktami żywnościowymi wraz z życzeniami od Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn oraz Kierownika i pracowników MGOPS w Działoszynie. Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu uczestników zajęć realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy Niżankowice w paczkach znajdą się przygotowane przez nich piękne upominki świąteczne. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie wraz ze swoimi uczestnikami własnoręcznie przygotowali kolorowe kartki świąteczne, które uczestnicy projektu będą mogli wysłać do swoich najbliższych. Dziękujemy za uprzejmość i pomoc wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu socjalnego.

Życzymy Wesołych Świąt!


25.11.2021

Kampania „16 Dni Bez Przemocy” potrwa od 25 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej kampanii


29.10.2021

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku oraz świadczenia rzeczowego w formie produktów żywnościowych jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł, a w przypadku rodziny, kwoty 792 zł. Pomoc przysługuje osobom jej potrzebującym, a w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Gmina Działoszyn podpisała z Wojewodą Łódzkim umowę na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023r.

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa oraz ze środków własnych Gminy. W 2021r. kwota otrzymanej na ten cel dotacji ze środków budżetu państwa dla Gminy Działoszyn wynosi 32 684,00zł. Gmina Działoszyn przeznaczyła na realizację w/w zadania ze środków własnych 21790,00zł. Całkowity koszt programu na rok 2021r. to 54474,00zł.28.09.2021

Uwaga! Pilny komunikat!

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed cyberatakiem. Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y od nadawcy „Kwarantanna”, zawierający informację o nałożeniu na odbiorcę wiadomości kwarantanny. Wiadomość zawiera także link prowadzący rzekomo do strony informacyjnej. Otwarcie linku być niebezpieczne dla urządzenia odbiorcy. Prosimy o nieotwieranie linku i usunięcie wiadomości z telefonu.


28.07.2021

Praca sezonowa z EURES

     


28.07.2021

Bezpieczne wakacje

Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w miesiącu lipcu 2021r. realizował projekt socjalny pt. „Bezpieczne wakacje” kierowany do rodzin z dziećmi korzystających z pomocy naszego Ośrodka. Projekt socjalny „Bezpieczne wakacje” skierowany jest do 44 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym  z 19 rodzin zamieszkujących na terenie miasta i gminy Działoszyn i korzystających z różnorodnych form pomocy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie. Rekrutacja dzieci do projektu odbyła się  na podstawie analizy rodzin przez pracowników socjalnych.

Celem głównym projektu było zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na zagrożenia płynące  z korzystania z internetu.

Cele szczegółowe projektu:

 • ustalenie z dzieckiem zasad korzystania z internetu
 • udostępnienie dziecku jedynie pozytywnych i bezpiecznych treści
 • rozmowa z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci
 • rozmowa z dzieckiem na temat możliwości jakie daje internet, ale również wskazanie na potencjalne zagrożenia
 • nauczenie dziecka ograniczonego zaufania  do osób poznanych w internecie, aby zapewnić mu bezpieczeństwo w internecie
 • wręczenie ulotki rodzicom jak bezpiecznie korzystać z internetu.

Opracowany projekt socjalny ma na celu przekazywanie informacji rodzicom na temat bezpiecznego korzystania z internetu oraz zapobieganie występujących zagrożeń  dla ich dzieci. Nie od dziś wiadomo, że internet przynosi wiele korzyści, ale warto również wskazywać, zwłaszcza dzieciom, ze niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji, gdy dzieci spędzają w sieci  wiele czasu, nie tylko na przyjemnościach, ale także na nauce. O bezpieczeństwo dziecka w sieci powinni dbać przede wszystkim rodzice, uczyć dzieci jak mądrze korzystać  z zasobów internetu.


27.07.2021

Coroczna przerwa w wydawaniu zaświadczeń do Programu Czyste Powietrze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w związku z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w terminie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku dla osób uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego zawiesza się wydawanie zaświadczeń o dochodach w ramach uczestnictwa w programie Czyste Powietrze.

Dla potrzeb wydania ww. zaświadczenia dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS, które ukazuje się w terminie do dnia 23 września każdego roku.    Ponieważ ww. obwieszczenie niezbędne jest do ustalenia dochodu dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia danego roku i tutejszy ośrodek nie będzie mógł wydać przedmiotowego zaświadczenia, w okresie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku kalendarzowego wnioski o wydanie zaświadczenia dla osób posiadających gospodarstwo rolne nie będą przyjmowane.

pełna treść komunikatu


29.06.2021

INFORMACJA

Od 1 lipca do 27 sierpnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godzinach 7:00 – 15:00.


21.06.2021

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2021 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”. Od 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Przypominamy, że tylko złożenie wniosku do końca tego miesiąca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Dlatego nie należy zwlekać z jego złożeniem.
15 czerwca 2021r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022. Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji

21.06.2021

Bilans jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2020 r.


08.06.2021

KARTA DUŻEJ RODZINY

25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952). Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W momencie wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Od 9.06.2021r opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty będzie wynosiła 10 zł.


28.05.2021

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że dzień 4 czerwca 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie.
Za utrudnienia przepraszamy.


10.05.2021

„NOWA DROGA” – wsparcie dla osób w wieku do 30 lat opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze
Program Pomocy polega na:
 • opłaceniu osobie uprawnionej tymczasowego mieszkania (stancji) na okres 2 miesięcy
 • zakupie żywności i środków higieny osobistej w formie e-kodu
 • wsparcie psychologa i wolontariusza w formie e-porady
W projekcie mogą wziąć udział również byli więźniowie, którzy opuścili jednostki penitencjarne w czasie ostatnich 2 lat.

29.04.2021

Wojewódzki Telefon Wsparcia Dla Seniorów

Od 4 maja 2021r. zostanie uruchomiony Telefon Wsparcia Dla Seniorów. W ramach programu osoby starsze będą mogły uzyskać poradę od następujących specjalistów:

 • psychologa
 • dietetyka
 • pracownika pomocy społecznej

Telefon jest przeznaczony dla mieszkańców województwa łódzkiego 60+, którzy w tym trudnym czasie czują się osamotnieni i pragną kontaktu z drugim człowiekiem. Dzięki programowi osoby starsze będą mogły porozmawiać ze specjalistami o swoich obawach, problemach oraz uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania.


27.04.2021

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że dzień 4 maja 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie w zamian  za święto przypadające w sobotę. Za utrudnienia przepraszamy.


 

23.03.2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w trosce o seniorów naszej gminy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej opracował projekt socjalny pt. „Radosna Wielkanoc w dobie pandemii”, który pozwoli spędzić zbliżające się Święta godnie i radośnie. Oprócz produktów żywnościowych w paczkach znalazły się także przygotowane prze pracowników socjalnym MGOPS kartki świąteczne, które uczestnicy projektu mogą wysłać najbliższym, życząc im Wesołych Świąt. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach w paczkach znalazły się również ręcznie wykonane jajka wielkanocne i upominki świąteczne. Serdecznie dziękujemy za pomoc przy realizacji projekt socjalnego wszystkim, którzy nam to umożliwili. Życzymy Wesołych Świąt.27.01.2021

NOWE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE W 2021 R.

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.  Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie luty-kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Powyższe terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczenia wychowawczego są terminami maksymalnymi. Gmina uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.

500+ Plakat

500+ Plakat

500+ Plakat


15.01.2021

Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500 +) na okres świadczeniowy 2021/2022

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie- Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że na podstawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do dnia 31 maja 2021 roku. W związku z powyższym, chcąc zachować ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego po zakończeniu obecnego okresu świadczeniowego tj. od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku, wniosek w tej sprawie należy złożyć:

 • od dnia 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną
 • od dnia 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną (w wersji papierowej) w  MGOPS Działoszyn ul. Grota Roweckiego 1.

30.12.2020

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent w Dziale świadczenia rodzinne w MGOPS w Działoszynie


29.12.2020

Uprzejmie informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w dniu 31 grudnia 2020 r. będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


21.12.2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w dniu 24.12.2020 r. będzie nieczynny.10.12.2020

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Referent w Dziale świadczenia rodzinne w MGOPS w Działoszynie


03.12.2020

Konsultacje społeczne dotyczące projektu: „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2028”


24.11.2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w MGOPS w Działoszynie


04.11.2020

Miasto i Gmina Działoszyn przystąpiło do programu „Wspieraj Seniora”. Program realizować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie. Pomoc skierowana jest do seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obecnej sytuacji decydują się na pozostanie w domu i nie mogą liczyć na pomoc bliskich. Pracownicy MGOPS udzielą wsparcia w postaci dostarczenia zakupów – artykułów podstawowej potrzeby (za zakupy płaci senior, usługa dostarczenia zakupów jest bezpłatna). Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu 22 505 11 11 (ogólnopolska infolinia) oraz bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie pod nr telefonu: (43) 8437432, (43)8437434.


05.10.2020

Gmina Działoszyn jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021-2028”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowana na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 05.10.2020 r. do dnia 20.10.2020 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Działoszyn mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy Działoszyn. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankieta dostępna jest w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie ul. Grota Roweckiego 1 oraz w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21. Możliwe jest także pobranie ankiety na stronie www.mgopsdzialoszyn.pl i przekazanie wypełnionej na adres poczty elektronicznej: kontakt@mgopsdzialoszyn.pl.

ANKIETA – pobierz


07.08.2020

Uprzejmie informujemy, że dzień 14 sierpnia oraz 24 grudnia 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie w zamian za święta przypadające w sobotę. Za utrudnienia przepraszamy.
Zarządzenie Nr 14/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę.


23.03.2020

Zespół Interdyscyplinarny informuję o bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”. Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego.