Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie  z okazji świąt Bożego Narodzenia ponownie zrealizował projekt socjalny „Podziel się na Święta”. Patronat nad projektem socjalnym objął Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Pan Rafał Drab.

Projekt skierowany był do osób korzystających ze stałych form pomocy. Osoby zakwalifikowane do projektu obdarowane zostały paczką świąteczną z produktami żywnościowymi wraz z życzeniami od Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn oraz Kierownika MGOPS w Działoszynie. Do każdej paczki  dołączone zostały pierniczki przygotowane przez uczniów i rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raciszynie ze szkołą Filialną w Kolonii Lisowice oraz kartki świąteczne ręcznie wykonane przez uczestników ŚDS Niżankowice. W tworzenie projektu socjalnego zaangażował się również dzielnicowy Pan Krzysztof Konieczko z Komisariatu Policji w Działoszynie oraz Zespół Interdyscyplinarny w Działoszynie.

Cieszymy się, że wśród nas jest tak wiele osób, które chcą nieść pomoc innym. Wasza praca i zaangażowanie są nieocenione, są przejawem szlachetnej wrażliwości, empatii i troski o dobro innych. Dziękujemy za pomoc!!!