Gmina Działoszyn jest w trakcie opracowywania:

  • monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  • ewaluacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że w dniach 09.01.2024 – 09.02.2024 wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Działoszyn mogą wziąć udział w badaniach ankietowych, których celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej oraz ocenę efektywności powyższych programów w  Gminie Działoszyn.  Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankiety dostępne są w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie ul. Grota Roweckiego 1 oraz w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21. Możliwe jest także pobranie ankiet na stronie www.mgopsdzialoszyn.pl i przekazanie wypełnionych na adres poczty elektronicznej: kontakt@mgopsdzialoszyn.pl.