Szanowni Rodzice i Uczniowie

Przypominamy, iż od dnia 1 września 2023 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2023/2024. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września 2023 r. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia lub pełnoletni uczeń sam na siebie.

Składając wniosek należy wykazać dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2023 r. W roku szkolnym 2023/2024 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto.