Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie informuje o zmianie warunków nabywania prawa do świadczenia wychowawczego w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. przepisów ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wniosek o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2021/2022 trwający do dnia 31 maja 2022 r. należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

  • na nowo narodzone dzieci od stycznia 2022 r.,
  • na dzieci urodzone przed 2022 r., jeżeli wcześniej (tj. do 31 grudnia 2021 r.) nie został złożony wniosek w tutejszym Ośrodku.

Natomiast tutejszy Ośrodek będzie realizował wypłatę przyznanych dotychczas świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy 2021/2022 (tj. do dnia 31 maja 2022 r.). Zatem nie należy składać ponownie do ZUS wniosku o świadczenie wychowawcze na ten okres.

Ponadto informujemy, że od dnia 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował i rozpatrywał wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć do ZUS tylko elektronicznie poprzez:

  • platformę PUE ZUS,
  • portal Emp@tia,
  • bankowość elektroniczną.

Więcej informacji w sprawie ustalenia przez ZUS prawa do świadczenia wychowawczego od dnia 1 stycznia 2022 r. można uzyskać:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.-pt.) w godz. 7.00-18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl
  • we wszystkich placówkach ZUS
  • podczas e-wizyty w ZUS.