OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie informuje, że w okresie wakacyjnym osoby zainteresowane pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą składać wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w formie produktów żywnościowych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.

  • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: 1552,00 zł
  • Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie: 1200,00 zł