Informujemy, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie podjął współpracę w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023. Kryteria do otrzymania pomocy żywnościowej to 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł
  • dla osoby w rodzinie – 1 590,00 zł

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w formie żywności prosimy o kontakt z tut. ośrodkiem osobiście lub pod nr tel.: 43 84 37 434