Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie informuję, iż przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej mieszkańcom gminy Działoszyn będzie udzielana pomoc w formie paczek żywnościowych w ramach programu POPŻ 2021 plus. Mieszkańcy Gminy Działoszyn chcący skorzystać z tej formy wsparcia muszą spełniać kryterium dochodowe:
* dla osoby samotnie gospodarującej – 1823,60 zł
* dla osoby w rodzinie – 1410,00 zł.
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie do MGOPS w Działoszynie w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów.