Kierując się troską o Seniorów naszej Gminy Burmistrz Miasta i Gminy Pan Rafał Drab ponownie przystąpił do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 moduł II, którego celem jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65lat i więcej oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa. Bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie. W dniu 24.07.2023r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy dostarczającej opaski bezpieczeństwa. Seniorzy otrzymali opaski oraz szkolenie z obsługi urządzenia. Osoby, które nie mogły przybyć na spotkanie otrzymały opaski od pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania.