Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zorganizował konkurs plastyczny w ramach projektu socjalnego „Bezpieczne wakacje w rodzinie”, w którym brała udział młodzież z klas IV-VI  szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Działoszyn. Uczniowie mieli za zadanie stworzenie dowolną techniką plastyczną ulotki na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.  W ramach konkursu wpłynęły 42 prace.

W dniu 30 maja 2023 r. zebrała się komisja w składzie:

  • Pani Agnieszka Godszling, – p.o. Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn,
  • Pani Monika Jabłońska – Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn,
  • Pani Mariola Grabolus – Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie,

która wyłoniła laureatów w konkursie. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Pan Rafał Drab.

Bardzo dziękujemy za wszystkie prace.

  • I miejsce – Julia F. – Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Działoszynie
  • II miejsce – Lena M. – Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Działoszynie
  • III miejsce – Nikola J. – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
  • Wyróżnienia: Antonina M., Julia J., Bartosz S., Fabian B.

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie w najbliższym czasie udadzą się do szkół w celu przekazania nagród i upominków dla uczestników konkursu.