Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie uprzejmie informuję, iż będzie realizował program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2024 (FEPŻ), który jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 (POPŻ). Program będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+) do końca 2029 r. Program opiera się na zapewnieniu osobą najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej , o której mowa w art. 7 ustawy.

Po więcej informacji osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia strony www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub www.fepz.gov.pl