W dniu 05 czerwca 2024r. w grupie 6-latków z Publicznego Przedszkola w Szczytach odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu socjalnego „Bezpieczne wakacje w rodzinie 2024r.” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie, współfinansowanego ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnicy warsztatów przy użyciu szablonów i markerów samodzielnie zaprojektowali odblaski, następnie pod okiem animatora połączyli wszystkie elementy w maszynie i stworzyli wyjątkowe przypinki, dzieciom zostały rozdane ulotki dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Patronat nad projektem socjalnym objął Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Pan Rafał Drab.