W okresie od 4 czerwca do 17 czerwca 2024r. w placówkach przedszkolnych w grupach 6-latków z terenu Miasta i Gminy Działoszyn odbyły się warsztaty podczas, których dzieci przy pomocy animatora wykonały odblaskowe przypinki. Zajęcia prowadzone były w ramach projektu socjalnego „Bezpieczne wakacje w rodzinie 2024r.” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie współfinansowane ze środków  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Pana Rafała Drab. Uczestnicy warsztatów przy użyciu szablonów i markerów samodzielnie zaprojektowali odblaski, następnie pod okiem animatora połączyli wszystkie elementy w maszynie i stworzyli wyjątkowe przypinki. Takie gadżety przypięte do plecaka lub kurtki poprawią ich widoczność na drodze.

Pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie, dzieci otrzymały również ulotki dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa. W projekcie uczestniczyło łącznie 109 dzieci z grup 6-latków uczęszczających do Przedszkola w Działoszynie, Szczytach, Kolonii Lisowice, Raciszynie i Trębaczewie. Dziękujemy wszystkim przedszkolakom za udział w projekcie oraz życzymy spokojnych i bezpiecznych wakacji.