Ogłoszenia, Komunikaty

ogloszenia_ilustracja


W dniu 12 czerwca 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie będzie nieczynny. Za utrudnienia Przepraszamy.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie od 08.06.2020 r. do 28.08.2020 r. będzie czynny w godzinach 7:00 – 15:00.


23.03.2019 r.

Zespół Interdyscyplinarny informuję o bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”. Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego.

18.12.2019 r.

Informujemy, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie  w dniach 24 grudnia 2019 r. (wtorek) oraz 31 grudnia 2019 r. (wtorek) czynny będzie w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

18.12.2019 r.

W dniu 16.12.2019r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie przy współpracy z Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Działoszynie zorganizował projekt socjalny pt. „Mikołajki”. Celem projektu było zorganizowanie zabaw dla dzieci oraz przekazanie upominków Mikołajkowych. W projekcie wzięło udział 25 dzieci.

plakat

27.11.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Działoszyn.

05.09.2019 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Działoszyn.


27.09.2019 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę węgla kamiennego orzech w sezonie grzewczym 2019/2020 dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie.


05.09.2019 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie poszukuje dostawcy węgla kamiennego orzech w sezonie grzewczym 2019/2020 dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie.


04.09.2019 r.

W dniu 27 sierpnia 2019r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie przy współpracy z Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Działoszynie i Komisariatem Policji w Działoszynie zorganizował projekt socjalny pt. „Dziecko bez zagrożeń”. Celem projektu było przekazanie informacji dzieciom na temat bezpieczeństwa i zapobieganiu zagrożeniom. W projekcie wzięło udział 21 dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Zorganizowana została dla dzieci pogadanka na temat bezpieczeństwa przeprowadzona z dzielnicowym oraz zajęcia taneczno-ruchowe z animatorem. Na koniec spotkania dzieci otrzymały poczęstunek oraz upominki których sponsorami był Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, Apteka Burchacińscy i P.H.U. „Vangusto” Zygmunt Podlewski.26.07.2019 r.

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie informuje, iż rodzice, którzy mają przyznane obecnie świadczenie wychowawcze 500+na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r. składają jeden wspólny wniosek drogą elektroniczną od 01 lipca 2019r., a od 01 sierpnia 2019r. drogą papierową.

W sprawach wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019r.prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do 31 maja 2021r.

  • Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze 500+ od 1.07.2019r złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia 2019r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 31.10.2019r.
  • Osoby ubiegające o świadczenie wychowawcze 500+ od 01.07.2019r. złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1.09.2019r. do dnia 30.09.2019r.ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 30.11.2019r.
  • Osoby ubiegające o świadczenie wychowawcze 500+ od 01.07.2019r. złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1.10.2019r. do dnia 31.10.2019r.ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31.12.2019r.
  • Osoby ubiegające o świadczenie wychowawcze 500+ od 01.07.2019r. złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1.11.2019r. do dnia 30.11.2019r.ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31.01.2020r.
  • Osoby ubiegające o świadczenie wychowawcze 500+ od 01.07.2019r. złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1.12.2019r. do dnia 31.01.2020r.ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 29.02.2020r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 01 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od 01 lipca 2019r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalana nie jest przyznane.

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego przy pomocy Platformy Informacyjno-Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej, na stronie empatia.mrpips.gov.pl lub pue.zus.pl i systemu bankowego.


plakat


09.04.2019 r.

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na dożywianie dorosłych mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”


28.03.2019 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent w dziale świadczenia rodzinne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie.


27.03.2019 r.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Działoszynie.


20.03.2019 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie poszukuje przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne na terenie Miasta i Gminy Działoszyn do współpracy w zakresie dożywiania dorosłych klientów MGOPS.


06.03.2019 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIAŁOSZYNIE19.12.2018 r.

W dniu 18.02.2019r. odbyły się warsztaty kulinarne w ramach Działań Towarzyszących POPŻ Podprogram 2018, w którym wzięły udział osoby korzystające z pomocy żywnościowej w tut. MGOPS.19.12.2018 r.

W dniu 18 grudnia 2018 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie przy współpracy z Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie zrealizował projekt socjalny pt. „Nasz przyjaciel św. Mikołaj”. Celem głównym projektu była organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej. Innymi założeniami projektu był rozwój zainteresowań u dzieci, usprawnienie manualno-ruchowe, rozwinięcie rożnych form kreatywności, a także rozwój społeczny poprzez aktywność fizyczną. W projekcie wzięło udział 20 dzieci w wieku 6-8 lat. Zorganizowane zostały dla dzieci zajęcia taneczne „ZUMBA”, których sponsorem była firma „ELBRUS” z Pajęczna oraz zajęcia plastyczne o tematyce świątecznej. Dzieci z pomocą rodziców ozdabiały bombki. Na koniec rozdano dzieciom upominki ze słodyczami oraz puzzle.

06.12.2018 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

04.12.2018 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

29.11.2018 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na realizację bonów żywnościowych dla klientów MGOPS w Działoszynie.

15.11.2018 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zaprasza do złożenia oferty na realizację bonów żywnościowych dla klientów MGOPS w Działoszynie.

15.11.2018 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zaprasza do złożenia oferty na nabór apteki do realizacji recept lekarskich dla klientów MGOPS, refundowanych przez MGOPS w Działoszynie.

13.11.2018 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Działoszyn.

13.11.2018 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zaprasza do złożenia oferty na dostawę paczek świątecznych dla podopiecznych ośrodka.

19.09.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

zawiadomienie.pdf

22.08.2018 r.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zaprasza do złożenia oferty na dostawę węgla kamiennego orzech w sezonie grzewczym 2018/2019 dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie.

 

Bezpośredni link do zapytania ofertowego:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zapytanie_ofertowe_2.2018.pdf

 

link do załącznika nr 1 (formularz ofertowy):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Formularz_ofertowy_Za%C5%82acznik_nr_1.pdf

 

link do załącznika nr 2 (wzór umowy):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Wz%C3%B3r_umowy_Za%C5%82acznik_nr_2.pdf

 

link do załącznika nr 3 (wzór zlecenia):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Wz%C3%B3r_zlecenia_Za%C5%82acznik_nr_3.pdf

 

 


30.07.2018 r.

 

   W dniu 25.07.2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zrealizował projekt socjalny pt. „Rodzinne wakacje”w Kinie za Rogiem przy Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Działoszynie.

Celem projektu była organizacja czasu wolnego,ale również integracja dzieci z terenu naszej gminy oraz rozwinięcie umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym.

W projekcie uczestniczyło 19 rodzin (49 osób) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Podczas projektu socjalnego wyświetlony został film edukacyjny dla dzieci, który zasponsorował Zakład Produkcyjno Handlowy Edmal, Edward Malatyński.

Na zakończenie projektu dzieci otrzymały słodki poczęstunek ufundowany przez P.P.Ch. i P.R.S. „Anita” oraz Fresh Market „Adjus” Justyna Panienkowska.


04.07.2018 r.

mgops_20180703


11.06.2018 r.

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem nr 5/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie od dnia 12.06.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. będzie czynny w godzinach od 7:00 do 15:00.


25.05.2018 r.

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODÓW”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie


2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email 
kontakt@iszd.pl


3. Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z 
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700 ze. zm. ) oraz Statutu, a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz szczególnych przepisów wykonawczych, a także  obowiązków i zadań zleconych, na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód.


4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;

c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

d) w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie
 niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.


6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

 – dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

 – żądania ich sprostowania,

– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres kontakt@iszd.pl

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

9.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


11.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


27.04.2018 r.

       W dniu 22.03.2018 r. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie przygotował dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Miast i Gminy Działoszyn paczki świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych. Ogólny koszt paczek wyniósł 13.800,00 zł i finansowany jest ze środków pochodzących z Programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środków własnych tut. OPS. Kryterium dochodowe pozwalające przyznać w/w pomoc wynosi dla osoby samotnej 634 zł x 150% tj. 951 zł a dla osoby w rodzinie kwota 514 zł x 150% tj. 771 zł na osobę w rodzinie.

 

        Paczka zawierała następujące produkty: szynka wieprzowa, kiełbasa cienka, kiełbasa biała, czekolada z orzechami, herbata czarna ekspresowa, strucla makowa, krem czekoladowy do smarowania, margaryna do smarowania, margaryna do pieczenia, majonez dekoracyjny, ketchup łagodny, chrzan tarty, zupa instant barszcz biały, babka piaskowa.

      Paczki świąteczne cieszyły się dużym zainteresowaniem i były chętnie przejmowane przez klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie.

cabanosxtra


25.04.2018 r.

 

W dniu 23.03.2018 r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie odbył się projekt socjalny pt. „Bezpieczny Senior” przy współpracy z Komisariatem Policji w Działoszynie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie oraz Zespołem Interdyscyplinarnym. W spotkaniu wzięli udział seniorzy korzystający ze świadczeń pomocy społecznej. Dla osób uczestniczących w projekcie socjalnym przygotowano słodki poczęstunek oraz drobny upominek.


22.03.2018 r.

senior

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie organizuje projekt socjalny ..Bezpieczny Senior” przy współpracy z Komisariatem Policji w Działoszynie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie oraz Zespołem Interdyscyplinarnym.

Projekt skierowany jest dla osób starszych (60+) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 233 marca 2018 r. godz. 10:00 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Grota Roweckiego 1, 98-355 Działoszyn.

Na zakończenie projektu przewidziany jest słodki poczęstunek oraz drobny upominek.


12.03.2018 r.

Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy paczek świątecznych dla podopiecznych MGOPS.

 

Bezpośredni link do zawiadomienia o wyborze oferty:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty_1.2018.pdf


19.02.2018 r. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zaprasza do złożenia oferty na dostawę paczek wielkanocnych dla podopiecznych ośrodka.

 

Bezpośredni link do zapytania ofertowego:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zapytanie_ofertowe_1_2018.pdf

link do załącznika nr 1 (wzór umowy):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/za%C5%82acznik_nr_1_wz%C3%B3r_umowy_1_2018.pdf

link do załącznika nr 2 (wzór oferty):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/za%C5%82acznik_nr_2_wz%C3%B3r_oferty_1_2018.pdf


05.02.2018 r. 

dniu 29.01.2018 r. odbyły się warsztaty kulinarne organizowane przez Radę Naczelną Polskiego Komitetu Pomocy społecznej oraz przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w ramach towarzyszących POPŻ 2017.


17.01.2018 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIAŁOSZYNIE

Kierownik MGOPS w Działoszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – opiekunka środowiskowa

 

Pełna treść ogłoszenia: http://jo.dzialoszyn.pl/upload/ogloszenie_o_naborze_1_2018.pdf


12.01.2018 r.

 

dniu 13.12.2017 r. zrealizowany został projekt socjalny ,,Spotkanie z Mikołajem”.

Dzieci wraz z opiekunami obejrzały spektakl teatralny ,,Czerwony Kapturek”, który został ufundowany przez firmę ,,SZYMEX” Szymon Mandat.

Projekt adresowany był do 45 dzieci w wieku 5-10 lat, których rodzice korzystają ze świadczenia pomocy społecznej.

Na zakończenie projektu dzieci otrzymały paczki ze słodyczami oraz grę edukacyjną

Do współpracy zaproszono Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie.


12.01.2018 r.

 

     W dniu 19.12.2017 r. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie przygotował dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn paczki świąteczne. Pomoc ta cieszyła się dużym zainteresowaniem – wydano 150 paczek. Ogólny koszt w/w pomocy wyniósł 14 250, 00 i finansowany jest ze środków pochodzących z Programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środków własnych tut. OPS. Kryterium dochodowe pozwalające przyznać paczkę świąteczną wynosi dla osoby samotnej 634 zł x 150% tj. 951 zł a dla osoby w rodzinie kwota 514 zł x 150% tj. 771 zł na osobę w rodzinie. Paczka zawierała następujące produkty: herbata czarna ekspresowa, Inka rozpuszczalna kawa zbożowa, ser Hochland plastry pakowany hermetycznie, majonez, kiełbasa podsuszana krakowska pakowana hermetycznie, kiełbasa cienka hermetycznie zamknięta, szynka wieprzowa pakowana próżniowo, czekolada mleczna, kukurydza konserwowa, margaryna do smarowania, margaryna do pieczenia, ciasto piernik pakowane hermetycznie, strucla makowa pakowana hermetycznie. Paczki świąteczne wydawane były przez Kierownika i pracowników socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Działoszynie przy ul. Grota Roweckiego 1 , Działoszyn.


03.01.2018 r.

Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wyboru apteki do realizacji recept lekarskich dla klientów MGOPS, refundowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Działoszynie.

 

Bezpośredni link do zawiadomienia o wyborze oferty:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty_7.2017.pdf


03.01.2018 r.

Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji bonów żywnościowych dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie.

 

Bezpośredni link do zawiadomienia o wyborze oferty:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty_6.2017.pdf


20.12.2017 r.

W związku z Zarządzeniem Nr 8/2017

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie z dnia 20 grudzień 2017 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w  2018 roku w sobotę informujemy, że dzień 2 styczeń 2018 roku jest dniem wolnym od pracy w Ośrodku w zamian za dzień 6 stycznia 2018 roku.

Za utrudnienia przepraszamy.


20.12.2017 r.

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym 2018 Roku 

Życzą:

Kierownik i pracownicy MGOPS w Działoszynie


05.12.2017 r.

 

Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy paczek świątecznych dla podopiecznych MGOPS.

 

Bezpośredni link do zawiadomienia o wyborze oferty:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty_5.2017.pdf


04.12.2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zaprasza do złożenia oferty na bony żywnościowych dla podopiecznych ośrodka.

 

 

Bezpośredni link do zapytania ofertowego:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zapytanie_ofertowe_6.2017.pdf

 

link do załącznika nr 1 (wzór umówy):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_wzor_umowy.pdf

 

link do załącznika nr 2 (wzór oferty):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_wz%C3%B3r_oferty.pdf

 

link do załącznika nr 3 (oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych przez zamawiającego):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/za%C5%82%C4%85cznik_nr_3_o%C5%9Bwiadczenie_o_spe%C5%82nieniu_warunk%C3%B3w_wymaganych_przez_zamawiaj%C4%85cego.pdf

 

link do załącznika nr 4 (wzór bonu):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/za%C5%82acznik_nr_4_wzor_bonu.pdf

 


04.12.2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Realizacja recept lekarskich dla klientów MGOPS, refundowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie

 

Bezpośredni link do zapytania ofertowego:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zapytanie_ofertowe%20_7_2017.pdf

link do załącznika nr 1 (formularz ofertowy):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_formularz_%20ofertowy.pdf

link do załącznika nr 2 (wzór umowy):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_wz%C3%B3r_%20umowy.pdf

link do załącznika nr 3 (formularz cenowy-koszyk leków):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Za%C5%82acznik_nr_3_formularz_cenowy-koszyk_%20lek%C3%B3w.pdf

link do załącznika nr 4 (oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w postepowaniu):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_4_o%C5%9Bwiadczenie_wykonawcy_o_spe%C5%82nieniu_warunk%C3%B3w_udzia%C5%82u_w_%20post%C4%99powaniu.pdf

link do załącznika nr 5 (wzór zlecenia):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_5_wz%C3%B3r_%20zlecenia.pdf


28.11.2017 r.

 

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy paczek świątecznych dla podopiecznych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie.

 

Bezpośredni link do wyjaśnienia zapytania do ofertowego:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Wyjasnienie_do%20zapytania_5.2017.pdf

 

 


16.11.2017 r.

Mikołaj


14.11.2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zaprasza do złożenia oferty na dostawę paczek świątecznych dla podopiecznych ośrodka.

 

Bezpośredni link do zapytania ofertowego:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zapytanie_ofertowe_nr_5.2017.pdf

link do załącznika nr 1 (formularz ofertowy):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zalacznik_numer_1_formularz_ofertowy.pdf

link do załącznika nr 2 (wzór umowy):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zalacznik_numer_2_wzor_umowy.pdf


07.09.2017 r.

Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy węgla kamiennego orzech w sezonie grzewczym 2017/2018 dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Bezpośredni link do zawiadomienia o wyborze oferty:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty_4.2017.pdf

 link do załącznika nr 1 (formularz ofertowy):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zalacznik_numer_1_formularz_ofertowy.pdf

link do załącznika nr 2 (wzór umowy):

 


30.08.2017 r.

W dniu 28.08.2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Działoszynie odbył się projekt socjalny „Bezpieczna rodzina”. Uczestniczyło w nim 30 dzieci z Miasta i Gminy Działoszyn.

W realizacji projektu socjalnego udział wzięli dzielnicowi z Komisariatu Policji w Działoszynie, pielęgniarka środowiskowa z Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”s.c. w Działoszynie,  Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracownicy socjalni i asystent rodziny z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie.

Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały upominki w formie artykułów szkolnych oraz słodyczy.


21.08.2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zaprasza do złożenia oferty na dostawę węgla kamiennego orzech w sezonie grzewczym 2017/2018 dla klientów Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie.

 

Bezpośredni link do zapytania ofertowego:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zapytanie_ofertowe_4.2017.pdf

 

link do załącznika nr 1 (formularz ofertowy):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Za%C5%82acznik_nr_1_formularz_ofertowy.pdf

 

link do załącznika nr 2 (wzór umowy):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Za%C5%82acznik_nr_2_wz%C3%B3r_umowy.pdf

 

link do załącznika nr 3 (wzór zlecenia):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Za%C5%82acznik_nr_3_wz%C3%B3r_zlecenia.pdf

 


08.08.2017 r.

mgops_plakat


02.08.2017 r.

Stypendia szkolne – nabór wniosków do 15 września.

Od 1 września można ubiegać się o stypendium szkolne. Stypendia to pomoc pieniężna udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Ważne by przestrzegać terminów, bo wnioski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będzie można składać tylko od 1 do 15 września w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie ul. Grota Roweckiego 1.

Z tej możliwości mogą skorzystać osoby w trudnej sytuacji materialnej – obowiązuje tu próg dochodowy. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wieksza niż 514 zł.

Druki wniosków o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 dostępne będą od 1 września 2017 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie ul. Grota Roweckiego 1.


02.08.2017 r.

Przypominamy o możliwości skorzystania z dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie wspiera osoby i rodziny z terenu Miasta i Gminy Działoszyn znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej m.in. poprzez realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach programu realizowane jest między innymi pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dzieci w przedszkolach.

O wspomnianą pomoc mogą ubiegać się osoby, których dochód nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego kwalifikującego do świadczeń z pomocy społecznej. W porzypadku rodzin kryterium kwalifikujące do skorzystania z dożywiania wynosi obecnie 771 zł na osobę w rodzinie.

Pomoc przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, która należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie ul. Grota Roweckiego 1, pok. Nr 4.


26.07.2017 r.

500plus

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie 500+, zasiłek rodzinny i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie, informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2017 r. mozna składać wnioski o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres, rozpoczynający się 1 października 2017 r. Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane będą mogły również składać wnioski o zasiłki rodzinne na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r., okres zasiłkowy.


27.06.2017 r.

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem nr 6/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.  informujemy, że  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie od dnia 3 lipca 2017 r. do dnia 31.08.2017 r. będzie czynny w godzinach od 7:00 do 15:00.


16.06.2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie informuje, że w dniu 16.06.2017 r. czynny jest do godz. 14:00.


28.04.2017 r.

W związku z Zarządzeniem Nr 4/2017 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w  2017 roku w sobotę informujemy, że dzień 2 maja 2017 roku jest dniem wolnym od pracy w Ośrodku w zamian za dzień 11 listopada 2017 roku.

Za utrudnienia przepraszamy.


27.03.2017 r.

Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy paczek świątecznych dla podopiecznych MGOPS.

 

Bezpośreni link do zawiadomienia o wyborze oferty:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty_3.2017.pdf


10.03.2017 r.

W miesiącu marzec 2017 roku odbyły się warsztaty kulinarne organizowane przez Radę Naczelną Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w ramach działań towarzyszących POPŻ 2016.


07.03.2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zaprasza do złożenia oferty na dostawę paczek wielkanocnych dla podopiecznych ośrodka.

 

Bezpośredni link do zapytania ofertowego:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zapytanie_ofertowe_3.2017.pdf

 

link do załącznika nr 1 (wzór umowy):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/za%C5%82acznik_nr_1_wz%C3%B3r_umowy.pdf

 

link do załącznika nr 2 (wzór oferty):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/za%C5%82acznik_nr_2_wz%C3%B3r_oferty.pdf

 


28.02.2017 r.

W dniu 20.12.2016 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie po raz pierwszy przygotował dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Miast i Gminy Działoszyn 107 paczek świątecznych. Ogólny koszt paczek wyniósł 15797 zł i finansowany jest ze środków pochodzących z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środków własnych tut. OPS. Kryterium dochodowe pozwalające przyznać w/w pomoc wynosi dla osoby samotnej 634 zł x 150% tj. 951 zł a dla osoby w rodzinie kwota 514 zł x 150% tj. 771 zł na osobę w rodzinie. Paczka zawierała następujące produkty: herbata czarna ekspresowa, kakao rozpuszczalne, ser kanapkowy do smarowania, majonez, krem czekoladowy do smarowania, kiełbasa cienka hermetycznie zamknięta, szynka wieprzowa pakowana próżniowo, czekolada mleczna, czekolada z orzechami, pasztet drobiowy, kukurydza konserwowa, margaryna do smarowania, margaryna do pieczenia, ciasto piernik pakowane hermetycznie, strucla makowa pakowana hermetycznie. Paczki świąteczne wydawane były przez Kierownika i pracowników socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie przy ul. Grota Roweckiego 1, Działoszyn. Paczki świąteczne były chętnie przyjmowane przez klientów OPS. Podobne akcje bedą organizowane w kolejnych latach.

  paczki_1


14.02.2017 r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYPŁAT Z PROGRAMU 500+

 

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie, w związku z pismem RPS-V/313.36.2017.EB z dnia 9.02.2017 r. informuje, iż świadczenie wychowawcze z programu 500+ wypłacane będzie po otrzymaniu środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej. Powyższe środki przekazane będą na konto bankowe MGOPS Działoszyn w dwóch transzach w trakcie miesiąca. Po otrzymaniu w/w transz, środki te będą niezwłocznie przekazywane na konto osób korzystających z programu 500+


07.02.2017 r.

Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wyboru apteki do realizacji recept lekarskich dla klientów MGOPS, refundowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Działoszynie.

 

 

Bezpośreni link do zawiadomienia o wyborze oferty:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty_2.2017.pdf


07.02.2017 r.

Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji bonów żywnościowych dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie.

 

 

Bezpośreni link do zawiadomienia o wyborze oferty:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty_1.2017.pdf


06.02.2017 r.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ 2014 – 2020

PODPROGRAM 2016

 

W związku z udziałem naszej OPL w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016 realizujemy Działania Towarzyszące.

Są to cykliczne działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem.

Do udziału w Działaniach Towarzyszących ma prawo każda osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w POPŻ Podprogram 2016.

Tematyka Działań Towarzyszących obejmuje:

  • DIETETYKĘ Z ELEMENTAMI NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI
  • EDUKACJĘ EKONOMICZNĄ
  • WARSZTATY KULINARNE

Działania będą realizowane od września 2016 roku do czerwca 2017 roku.


16.01.2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. Świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić:

  1406 zł /miesięcznie;

 

Świadczenia rodzinne:

http://mgopsdzialoszyn.pl/swiadczenia-rodzinne/


16.01.2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Realizacja recept lekarskich dla klientów MGOPS, refundowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie

 

Bezpośredni link do zapytania ofertowego:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zapytanie_ofertowe_2.2017.pdf

 

link do załącznika nr 1 (formularz ofertowy):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_formularz_ofertowy.pdf

 

link do załącznika nr 2 (wzór umowy):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_wz%C3%B3r_umowy.pdf

 

link do załącznika nr 3 (formularz cenowy-koszyk leków):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Za%C5%82acznik_nr_3_formularz_cenowy-koszyk_lek%C3%B3w.pdf

 

link do załącznika nr 4 (oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w postepowaniu):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_4_o%C5%9Bwiadczenie_wykonawcy_o_spe%C5%82nieniu_warunk%C3%B3w_udzia%C5%82u_w_post%C4%99powaniu.pdf

 

link do załącznika nr 5 (wzór zlecenia):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_5_wz%C3%B3r_zlecenia.pdf


16.01.2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zaprasza do złożenia oferty na bony żywnościowych dla podopiecznych ośrodka.

 

 

Bezpośredni link do zapytania ofertowego:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zapytanie_ofertowe_1.2017.pdf

 

link do załącznika nr 1 (wzór umówy):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_wz%C3%B3r_umowy.pdf

 

link do załącznika nr 2 (wzór oferty):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_wz%C3%B3r_oferty.pdf

 

link do załącznika nr 3 (oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych przez zamawiającego):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/za%C5%82%C4%85cznik_nr_3_o%C5%9Bwiadczenie_o_spe%C5%82nieniu_warunk%C3%B3w_wymaganych_przez_zamawiaj%C4%85cego.pdf

 

link do załącznika nr 4 (wzór bonu):

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/za%C5%82%C4%85cznik_nr_4_wz%C3%B3r_bonu.pdf


22.12.2016 r.

Pełnych spokoju, radości Świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego 2017 roku oraz wiele pomyslności i sukcesów życzy Państwu Kierownik wraz z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie


19.12.2016 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie informuje, że w dniu 12.01.2017 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 na parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn będą wydawane darmowe jabłka dla mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn.


12.12.2016 r.

Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy paczek świątecznych dla podopiecznych MGOPS.

 

 

Bezpośredni link do zawiadomienia o wyborze oferty:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty_1.2016.pdf


7.12.2016 r.

Dodano wyjaśnienie do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy paczek świątecznych dla podopiecznych MGOPS.

 

 

Bezpośredni link do zapytania ofertowego:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/Wyjasnienie_do%20zapytania_1.2016.pdf


21.11.2016 r.

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zaprasza do złożenia oferty na dostawę paczek świątecznych dla podopiecznych ośrodka.

 

Bezpośredni link do zapytania ofertowego:

http://jo.dzialoszyn.pl/upload/zapytanie_ofertowe_1.2016.pdf


 1.11.2016 r.

 

Od 1 listopada 2016 r. zasiłek rodzinny będzie wynosił:

  na dziecko w wieku 0-5 lat95 zł miesięcznie;

  na dziecko w wieku 6-18 lat124 zł miesięcznie;

☛  na dziecko w wieku 19-23 lata135 zł miesięcznie;

☛  z tytułu samotnego wychowywania – 193 zł miesięcznie nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci;

☛  wielodzietność – 95 zł miesięcznie;

  kształcenia i rehabilitacji – do 5 roku życia – 90 zł powyżej 5 roku – 110 zł miesięcznie;

  na zamieszkiwanie – 113 zł miesięcznie;

  dojazdy – 69 zł.

 

Świadczenia Rodzinne:

http://mgopsdzialoszyn.pl/swiadczenia-rodzinne/


12.10.2016 r.

 

Od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. :

1. Wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:

a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia,

b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

2. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka, o którym mowa w art. 11 ustawy wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

3. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

4. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego , o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:

a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

5. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:

a) 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Świadczenia Rodzinne:

http://mgopsdzialoszyn.pl/swiadczenia-rodzinne/


1.09.2016 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie informuje, iż wnioski na stypendium szkolne wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1.09.2016 r. do 15.09.2016 r. w pokoju nr 10.


27.06.2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie

od dnia 27 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

czynny będzie w godzinach od 7:00 do 15:00

Za utrudnienia przepraszamy.